DUYURULAR

2019-1.DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ BAŞVURUSU İÇİN GETİRİLECEK EVRAKLAR
  12 Nisan 2019

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURAN ADAYLARDAN İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Sınav giriş belgesi,
 2. Sınav başvuru dilekçesi, www.pa.edu.tr internet adresinden indirilerek aday tarafından doldurulacaktır.
 3. T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport),
 4. Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurt dışından mezun olanlar için ilgili kurumdan alınan denklik belgesi)
 5. Müracaat ettiği il sınırları içinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge, (e-devlet’den Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Sorgulama bölümünden alınabilir.)
 6. Son bir yıl içinde çekilmiş dört (4) adet biyometrik fotoğraf,
 7. Kendisi ve evli ise eşinin bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,
 8. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği,
 9. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
 10. Askerlik terhis belgesinin aslı ve fotokopisi,
 11. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi (Onaylı)
 12. Sağlık Bilgi Formu, www.pa.edu.tr internet adresinden indirilerek aday tarafından doldurulacaktır. (Adaylar, Sağlık Bilgi Formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Komisyonuna sunmak zorundadır.)
Haber Paylaş