OKULUMUZ

MİSYONUMUZ 

MİSYONUMUZ
Emniyet Teşkilatına güvenlik alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilecek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada yeterli donanıma sahip, yüksek verimlilik seviyesinde çalışan ve çalıştırılabilen memur yetiştirmek, Polis Meslek Eğitim Merkezi olarak çağdaş ve güvenlik hizmetinin gelişmesine ve kalkınmasına destek olmak, yurt içindeki kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

Polis Meslek Eğitim Merkezimizin amacı; Emniyet Teşkilatı'nın memur ihtiyacını karşılamak için eğitim-öğretim yapmaktır. Bu amaçlar yerine getirilirken:

· Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır.

· Milli kültürümüze, örf ve adetlerimize bağlı olarak öğrencilerimize milli birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.