OKULUMUZ

VİZYONUMUZ

VİZYONUMUZ
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Polise yetki veren mevzuata, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalarak, herkese, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin eşit, güler yüzlü ve kaliteli hizmet vermek, toplumsal değerleri korumak, polise duyulan güveni artırmak, bilgi çağının imkanlarını kullanmak, personelimizin motivasyonunu artırmak, yurdumuzda huzur ve güvenliği sürekli üst seviyede tutmak için eğitim sistemimizin sürekli geliştirilmesini esas almak hedefimizdir.